Effektivt nyttjande av IS/IT är ett konkurrensmedel på marknaden. Project IT ska genom väldefinierad metodik för projektledning och kvalitetssäkring erbjuda sina kunder validering av projektidéer gentemot affärsmål, samt via kontrakt på varje projekts specificerade mål säkra kundernas investeringar.