I enlighet med vår affärsidé vill vi kunna garantera våra kunder måluppfyllelse för sina projekt. Det enda sätt på vilket vi konkret kan åstadkomma detta är genom kontrakt på måluppfyllelser. Genom att skriva in överenskomna mätbara mål i kontraktet blir det som Du köper av oss en funktion och inte ett traditionellt köp av konsulttimmar.