Vi tror att våra tjänster får bäst effekt hos kunder som initierar samarbetet med oss tidigt i projekten. Gärna redan på idéstadiet. Vi jobbar idag mest med stora och medelstora organisationer och företag, men ser en tydlig utveckling mot att även mindre organisationer inser fördelarna med att särskilja projektledningen från övriga leverantörer av hårdvaror och tjänster.